full-1full-2full-3

WYDARZENIA

UDOSTĘPNIJ

QURIER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA


Już po raz drugi pomagamy Świętemu Mikołajowi w dotarciu do tych miejsc, do których renifery nie znają drogi.

Akcja jest organizowana dla dzieci ze świetlic środowiskowych w mniejszych miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. Większość z podopiecznych świetlic to dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego w szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia chcemy pomóc choć na chwilę wywołać uśmiech na dziecięcych buziach. W ubiegłym roku Fundacja Przyjaciółka dotarła do 1300 dzieci, w tym roku wszyscy chcielibyśmy pobić ten rekord. Dlatego cieszymy się że mamy w tej akcji swój skromny udział.