full-1full-2full-3
HOME  •  O MARCE  •  OGÓLNE

OGÓLNE

UDOSTĘPNIJ

DAX Cosmetics Sp. z o.o. właściciel marki kosmetycznej Perfecta jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020589, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.810.800,00 zł.

Od 2001 roku DAX Cosmetics ma swoją siedzibę w Duchnowie koło Warszawy, gdzie mieszczą się laboratoria, fabryka, magazyny surowców, opakowań i wyrobów gotowych, a także biura. (pokaż na mapie). Wysokie standardy w zarządzaniu firmą i dbałość o najwyższą jakość kosmetyków sprawiły, że w 2004 roku Dax Cosmetics uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001-2000. W 2012 roku firma otrzymała również certyfikat GMP.


Dowiedz się więcej o firmie www.dax.com.pl
Uroda na zamówienie www.sklep.dax.com.pl